•  
  •  

GALLERY


ASSIP Supervision Meeting, Sint Truiden, Belgium, September 2019
ASSIP Research Meeting, Syracuse, NY, USA, May 2019
ASSIP Supervision and Research Presentation, Rochester, NY, USA, May 2019
ASSIP Supervision, Region Steiermark, Austria, May 2019
ASSIP Research Meeting, Lund/Sweden, April 2019
ASSIP Supervision, Helsinki, Finland, October 2018
ASSIP Training, Rochester NY, December 2017


© ASSIP.CH 2019